DIY

Pinterest favorite: beauty

Wat een beauty van een foto! Ik kan minutenlang zwijgend kijken naar de perfectie van dit plaatje. De heldere kleuren, zachte huid en bijzondere ‘touch’ door de veren! Bron: joyinmakeovers.blogspot.com

Door Jussi, geleden